XIX- wieczne Biblie, mszały, modlitewniki pięknie oprawione w skórę, bogato zdobione ekskluzywne albumy to tylko fragment księgozbioru oo. Dominikanów w Tarnobrzegu , który prezentowany był do końca kwietnia na wystawie w Miejskiej Bibliotece.


Historia dominikańskiego księgozbioru ściśle związana jest z przybyciem do Tarnobrzegu zakonników, a wraz z nimi ksiąg, które stanowiły zalążek dzisiejszej biblioteki. Z pewnością na początku były to teksty niezbędne do sprawowania liturgii, modlitw, poradniki do zgłębiania życia duchowego. Z roku na rok liczba woluminów rosła. Zdecydowana większość to dary ojców zamieszkujących niegdyś w klasztorze, ale są też pozycje specjalnie zakupione do ogólnego użytku. Świadczą o tym zachowane do dziś wpisy i rachunki.
Pierwsza wzmianka o dominikańskim księgozbiorze pojawiła się w 1876 r., kiedy to został sporządzony spis inwentarzowy. Obok naczyń liturgicznych, ornatów, sztandarów w spisie wyszczególniono przeszło 730 tomów ksiąg i 9 rękopisów. Przez wiele lat księgozbiór przechowywany był za klauzurą i służył tylko zakonnikom. Obecnie najstarsza część zbioru znajduje się w Bibliotece oo. Dominikanów w Krakowie. W Tarnobrzegu pozostało jednak wiele bardzo ciekawych tytułów, z których od kilku lat mogą korzystać wszyscy chętni.


Uroczyste otwarcie tej niecodziennej ekspozycji , które odbyło się 13 marca br. zgromadziło wielu tarnobrzeżan. Otwierający wystawę o. Paweł Barszczewski podkreślił, że jest to pierwsza, publiczna prezentacja zbiorów Klasztornej Biblioteki.