Marek Czarnota - rzeszowski bibliofil, kolekcjoner i dziennikarz już po raz siódmy prezentował w Tarnobrzegu swoje zbiory. Tym razem w sali odczytowej Miejskie Biblioteki Publicznej można było obejrzeć ekspozycje zatytułowaną " Kultura śmierci". Wystawa obrazuje śmierć człowieczą poprzez licznie zgromadzone obrazki święte i memmoratywne czyli żałobne, druki żałobne i akcydensowe ,nagrobki bohaterów i świętych, klepsydry oraz literaturę.