Międzynarodowe święto osób niewidomych na stałe weszło do kalendarza imprez szczególnie uroczyście obchodzonych w Filii nr 1. Tegoroczne spotkanie osób zrzeszonych w tarnobrzeskim Kole Polskiego Związku Niewidomych odbyło się w nowej siedzibie biblioteki. Głównym punktem programu była prezentacja sprzętu specjalistycznego i programu wspierającego aktywizację zawodową i społeczną osób z dysfunkcją wzroku, przygotowana i przeprowadzona przez Piotra Wilka przedstawiciela firmy Quatro Computers z Rzeszowa. Prezentacja nie bez powodu odbyła się w tym dniu, gdyż jej celem było zapoznanie wszystkich z działalnością i możliwościami, jakie daje niewidomym nowo zakupiony do biblioteki Auto-lektor, powiększalnik "Prisma" oraz sprzęt komputerowy z oprogramowaniem powiększająco-udźwiękawiającym.  
O nowych warunkach Filii, znacznie poszerzonej ofercie biblioteki dostosowanej do potrzeb osób niewidomych, poinformowały Pani Dyrektor MBP Stanisława Mazur oraz kierownik Filii Monika Sadkowska. Ponadto niewidomi dowiedzieli się o zbiorach książki dźwiękowej na nowych nośnikach, jak również otrzymali wykazy nowości z krótką recenzją. Spotkanie przebiegło, jak zawsze, w miłej atmosferze przy słodkim poczęstunku.