Z chwilą przekroczenia granic Polski przez wojska radzieckie, "naszych wyzwolicieli" spod okupacji niemieckiej, rozpoczął się bunt części społeczeństwa przeciwko sowietyzacji. Szczególnie spontanicznie na obłudę tworzącego się nowego ustroju reagowała młodzież. Powstawały organizacje i ugrupowania, które walczyły o zachowanie kultury i tożsamości narodowej. Dopiero w świetle odtajnionych dokumentów archiwalnych jest możliwe odtworzenie działań różnych organizacji młodzieżowych i ludzi z nimi związanych. Tego zadania podjął się dr Bogusław Wójcik w swojej najnowszej książce " Niepodległościowe organizacje młodzieżowe na Rzeszowszczyźnie w latach 1944 - 1956", wydanej przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie. Promocja książki z udziałem autora oraz przedstawicieli IPN dr. Roberta Witalca i Marcina Bukały odbyła się 15. października br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnobrzegu. W czasie pokazu multimedialnego autor zaznaczył, że podstawą publikacji były w głównej mierze akta zgromadzone w archiwum IPN Oddział w Rzeszowie oraz w kilku innych oddziałach w kraju. Książka składa się z trzech części. W pierwszej opisano kontekst społeczno-polityczny działalności młodzieżowych organizacji niepodległościowych na Rzeszowszczyźnie. W części drugiej przedstawiono syntetyczny zarys ich powstania, działalności i likwidacji. Natomiast część trzecia zawiera materiały źródłowe.
Książka, dostępna w MBP przypomina także tarnobrzeżan walczących w strukturach niepodległościowych organizacji młodzieżowych.