Priorytetem bibliotek jest aktywizacja czytelnictwa. Również Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnobrzegu poprzez różnorodne imprezy czytelnicze promuje czytelnictwo, zwłaszcza wśród najmłodszych. Taki cel założono, ogłaszając III edycję konkursu dla dzieci "Najlepszy Czytelnik Roku". Zadaniem uczestnika konkursu było przeczytanie w ciągu 2008 roku jak największej liczby książek oraz polecanie ich, w formie krótkiej recenzji pisemnej lub ustnej, swoim rówieśnikom. Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 22 stycznia w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Zaszczytnym tytułem "Najlepszego Czytelnika 2008 Roku", Oddziału dla Dzieci MBP oraz poszczególnych filii, uhonorowano w grupie czytelników 7-9 lat: Krzysztofa Zbyrada, Dominikę Piątek, Ingę Ziembę, Aleksandrę Pawliczek, Krystiana Zająca, Igę Chmielewską, Barbarę Nguyen, Benitę Kozieł. Natomiast w grupie czytelników 9-12 lat Czytelnikami Roku zostali: Anna Łukaszek, Gabriela Malik, Paulina Matyka, Mikołaj Stec, Agata Dąbek, Paulina Wódz, Kamil Wódz, Justyna Maciąg, Elżbieta Latosińskana Maciąg, Elżbieta Latosińska.
Laureatów nagrodzono dyplomami i ciekawymi, poczytnymi książkami wręczonymi przez panią Stanisławę Mazur, dyrektor MBP i pana Wiktora Stasiaka, zastępcę prezydenta Miasta Tarnobrzeg. Dodatkową nagrodą dla "pożeraczy książek" były warsztaty tworzenia rzeźby w miedzi prowadzone przez znanego tarnobrzeskiego metaloplastyka, Stanisława Lubacza oraz wnuka artysty Artura Tarnowskiego. Dzieci wykazały się dużymi zdolnościami manualnymi, wykonując po krótkim instruktażu całkiem udane, fantazyjne rzeźby na arkuszach blachy miedzianej.