Spotkania głośnego czytania dzieciom w miesiącu marcu miały wyjątkowo uroczysty charakter. Dorośli wolontariusze nie tylko czytali najmłodszym, ale także otrzymali Dyplomy za życzliwość i wsparcie akcji, wręczone przez Stanisławę Mazur, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dyplomy, przekazane na uroczystej galii w Teatrze Żydowskim w Warszawie przez Fundację ABCXXI "Cała Polska czyta dzieciom", przyznano instytucjom i osobom szczególnie zaangażowanym w realizację kampanii w 2008 roku.
Galeria zdjęć z uroczystych spotkań czytelniczych przybliża wyróżnione osoby i instytucje.


11 marca w Filii nr 1 Dyplom dla Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu
otrzymała dyrektor Maria Gugała - Chmiel


17 marca w Filii nr 3 Dyplomem uhonorowano Jana Grębowca, Przewodniczącego Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu UM Tarnobrzeg oraz Szkołę Podstawową nr 6 w Tarnobrzegu,
reprezentowaną przez dyrektor Wilhelminę Kropornicką


18 marca w Oddziale dla Dzieci MBP Dyplomy otrzymali: Andrzej Wójtowicz,
wiceprezydent Tarnobrzega oraz dyrektor Marzena Jarecka dla Szkoły Podstawowej
nr 4 w Tarnobrzegu


24 marca w Filii nr 4 Dyplomem wyróżniono Tadeusza Furgałę, tarnobrzeskiego kominiarza


25 marca w Filii nr 1 Dyplomem uhonorowano Wiktora Stasiaka, wiceprezydenta Tarnobrzega26 marca w Filii nr 2 Dyplom dla Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu otrzymał kapitan Marian Róg


16 kwietnia w Filii nr 1 do grona wyróżnionych dołączyła psycholog Bożena Kozieł