17.05.2010

Czy mnie jeszcze pamiętasz… - koncert

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnobrzegu majowe spotkania z uczestnikami Turnieju Warcabów Stupolowych Niewidomych i Słabowidzących „O Puchar Prezydenta Miasta Tarnobrzeg” stały się już tradycją. Nieprzypadkowo także  już po raz trzeci uczestnicy III Turnieju wysłuchali koncertu uczniów Niepaństwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Tarnobrzegu prowadzonej przez dyrektora Krzysztofa Zwierzyńskiego. Profesjonalnie przygotowywane i wykonywane koncerty zyskały stałych fanów wśród ludzi z dysfunkcją wzroku.
Również tegoroczny występ muzykującej młodzieży, 17 maja, spotkał się z aplauzem publiczności. Znane szlagiery muzyki estradowej, ujęte wspólną frazą „Czy mnie jeszcze pamiętasz…”, wywołały ogromne emocje odbiorców, utrwaliły przyjazne więzy z koncertującymi. Konferansjerkę, z budzącą podziw elegancją, prowadził dyrektor Krzysztof Zwierzyński. Młodych wokalistów w składzie: Emilia Lichocka, Weronika Bąk, Aneta Mazur, Ewelina Krukurka, Karolina Burek, Paulina Armatys, Magda Papka, Marta Lis, Paweł Lis, Anna Pluta, Piotr Pluta, Kacper Kapuściak, Michał Klusek wspomagali: ks. Mariusz Mazur, proboszcz Sanktuarium Maryjnego w Sulisławicach oraz Klaudia Jaskóła, Monika Juda, Karolina Urbańska, Joanna Sączawa, Justyna Mazur, Jacek Zych, Wojtek Zych, Paweł Wójcik.
Profesjonalny sprzęt nagłaśniający użyczył Tarnobrzeski Dom Kultury, a o dobrą akustykę koncertu zadbał pracownik tej instytucji, Jan Różak.