26.05.2010 - 15.07.2010

Tarnobrzeg w fotografii

Prezentowana wystawa „Tarnobrzeg w fotografii”, to nie historia miasta poznawana ze starej fotografii, lecz dokumentacja obecnej rzeczywistości, która owszem, ma źródło z tamtych lat, ale prezentuje dzień dzisiejszy w 417 rocznicę narodzin grodu nad Wisłą, dwie dekady owocnej pracy obecnego samorządu.


Jak pokazują zdjęcia, to co kilkadziesiąt lat temu było brzydkie, obskurne i odstraszające, po renowacji, upiększeniu architektonicznym, dobudowie estetycznych elementów a na końcu uwieńczone trafnym, żywym, pięknym kolorem, dziś jest wizytówką miasta, jakże znanego w kraju, także za sprawą przeszłości a więc stolicy zlikwidowanego województwa czy polskiej siarki.

 

To już historia, ale pisana złotymi zgłoskami i prezentowana przez nas w ostatnich latach cennymi, historycznymi fotografiami z widokami ratusza zburzonego przez Austriaków, lotniska wojskowego, starego browaru czy Koronacji Cudownego Obrazu Matki Boskiej Dzikowskiej w 1904 roku.

 

Patrząc na obecne zdjęcia widać naocznie, jak oko fotografującego może kreować temat, upiększać obiekt, czy dodawać mu alegorycznego, nocnego smaku. Ale by uwieczniać na błonie fotograficznej czy elektronicznej karcie pamięci uroki dawnych kamienic, placów czy niedawno zbudowanych rond ulicznych, parkingów; konieczny był ogromny wysiłek gospodarzy miasta, którzy doskonale przygotowali temat: odnowili, zrekonstruowali i rozbudowali Tarnobrzeg na miarę XXI wieku.

 

W tej sytuacji, moi koledzy i koleżanki, bez trudu pokazali, że „fotografowanie to fascynacja, radość, ciekawość i poszukiwanie harmonii” – tak pisał słynny filozof Tadeusz Kotarbiński. I ten ład i harmonię w konstrukcji upiększenia miasta widać nie tylko w osiedlach czy na tzw. Placu Czerwonym, ale także na tej wystawie.

 

To potwierdza, że fotograficy właściwie interpretują temat, kreują obraz, wzbogacają a właściwie upiększają go własnym „Ja”. A to jest istotą fotografii artystycznej.

 

Stanisław Szlęzak

Prezes Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego