Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Michała Marczaka zaprasza do nowych pomieszczeń


Uroczyste oddanie nowych pomieszczeń Filii Bibliotecznej nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Michała Marczaka odbyło się 28 września. W otwarciu wzięły udział władze miasta – prezydent Jan Dziubiński oraz zastępcy – Andrzej Wójtowicz i Wiktor Stasiak, sekretarz Bogusława Boyen, przewodniczący Rady Miasta Jurand Lubas, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki RM Jan Grębowiec, z-ca dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Halina Piotrowska oraz radni, dyrektorzy szkół i przedszkoli funkcjonujących w osiedlu Siarkowiec, mieszkańcy osiedli Przywiśle i Siarkowiec, bibliotekarze. Pomieszczenia Biblioteki poświęcił ks. proboszcz Parafii pw. Świętej Barbary – Stanisław Bar.