W twórczym, poetyckim nastroju odbyły się kolejne warsztaty literackie pod hasłem „Cztery pory roku w poezji polskiej”. Tematem wiodącym warsztatów była poezja współczesnych polskich twórców opiewających gorącą porę roku, lato. Uczestnicząca w spotkaniu młodzież gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, poprzez analizę wierszy, poznała warsztat twórczy K.I. Gałczyńskiego, K.K. Baczyńskiego, St. Grochowiaka, A. Ziemianina, A. Waligórskiego. Warsztaty prowadził poeta i krytyk literacki, Grzegorz Kociuba. Doskonały kontakt prowadzącego z młodzieżą sprawił, że spotkanie, podobnie jak poprzednie omawiające wiosnę w poezji,  było niezwykle fascynujące i zapewne twórcze dla wielu jego uczestników.

Niewątpliwym atutem wszystkich warsztatów jest możliwość zaprezentowania i skonfrontowania prób poetyckich ich  uczestników, którzy za pomocą mowy wiązanej, ujętej w wersy i strofy, wyrażają swoje myśli, uczucia i marzenia.