Paweł Matyka

"ŚWIATŁEM ZACZAROWANE"

Paweł Matyka

mieszka i pracuje w Tarnobrzegu.

- Członek Zarządu Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego

- członek jury w „Międzynarodowych Igrzyskach Fotograficznych

- członek rzeczywisty Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej z tytułem artysty fotografa, fotografika (AFRP) leg. nr 261

Na swoim koncie ma dwie indywidualne wystawy:

„Piękno martwej natury” Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnobrzegu ( 16.04 – 7.05.2007 r.)

„Światłem malowane” – Tarnobrzeski Dom Kultury ( 4.07 – 31.07.2008r.)

- kilkadziesiąt wystaw zbiorowych.

- publikacje m.in. w specjalistycznej prasie fotograficznej: Foto, Foto Kurier, Foto Akt, Fotografia Cyfrowa, Fotopozytyw, itp.

O autorze wystawy „Światłem zaczarowane” i  o jego twórczości można się również dowiedzieć na stronie internetowej: http://www.wix.com/fotpmatyka/portfolio

Wystawę można oglądać od 14 października do 10 listopada 2010 r.