W jesiennym nastroju odbyły się warsztaty poetyckie prowadzone przez polonistkę Marię Kwiecień-Rawską. Przedmiotem analizy były wiersze E. Stachury, J. Tuwima, J. Przybory i L. Staffa. Po wysłuchaniu utworów w wersji śpiewanej, młodzież nie miała problemu z ich interpretacją. Aktywnie i z wielką wrażliwością wypowiadała się na temat środków artystycznych i przesłania poszczególnych wierszy.