Warsztaty „Cztery pory roku w poezji polskiej – Zima” zakończyły cykl spotkań z młodzieżą, których tematem była analiza wierszy opiewających pory roku. Warsztaty prowadziła Maria Pałkus, od lat współpracująca z biblioteką w zakresie edukacji literackiej młodego pokolenia. Tym razem omawiane były wiersze: D. Kozioł, J. Tuwima, K. Ujejskiego, M. Bałuckiego,
L. Staffa, A. Asnyka i A. Ważyka. Mimo bogatego materiału do analizy, młodzież sprawnie i merytorycznie rozmawiała o środkach artystycznych i problematyce utworów. Konkluzją spotkania było trafne spostrzeżenie, że uroki zimy malowniczo opisane w wierszach były niejako kanwą do zobrazowania problemów społecznych i egzystencjalnych człowieka.