26 października 2010 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej gościli uczniowie Zespołu Szkół w Jadachach. Gimnazjaliści po zapoznaniu sie z zasadami korzystania ze zbiorów biblioteki wzięli udział w spotkaniu z panią Dorotą Kozioł - tarnobrzeską poetką i malarką. Następnie udali się do Filii nr 1 gdzie czekała na nich projekcja filmu “Ludzie z martwych pól”.

Natomiast dwa dni później bibliotekę od kulis poznali uczniowie Szkoły Podstawowej w Łoniowie.