Forum Dyskusyjne

"Cztery Pory Roku - polubić polską poezję najnowszą"

Ciekawym doświadczeniem dla uczestników warsztatów oraz czytelników rozmiłowanych w poezji było Forum Dyskusyjne „Cztery pory roku – polubić polską poezję najnowszą”, z udziałem polskich poetów najnowszej generacji: Jackiem Napiórkowskim, Pawłem Szydłem i Grzegorzem Kociubą. Trzygodzinne Forum odbyło się 10.12.2010 r. w sali odczytowej MBP i zgromadziło 80 osób. Zgodnie z programem imprezę otworzył spektakl poetycki „Cztery pory roku w poezji K. I. Gałczyńskiego" w wykonaniu młodzieży, poczym każdy z poetów prezentował swoje wiersze. Spotkanie zakończyła dyskusja wokół polskiej poezji najnowszej i konstruktywne warsztaty poetyckie dla młodzieży, które przybliżyły zasady współczesnej poetyki i stosowanych w niej środkach  stylistycznych. Ogólnie mówiąc, uczestnicy warsztatów dowiedzieli się czego unikać pisząc wiersze, a na co zwrócić baczniejszą uwagę, by utwory były prawdziwą poezją. Natomiast młodzież pisząca uzyskała rzetelną krytycznoliteracką ocenę swoich wierszy.