Józef Piłsudski wycisnął swe piętno na kilku dziesięcioleciach dziejów Polski. Był już za życia człowiekiem - legendą i symbolem odrodzenia Polski. Wielkość Piłsudskiego nie polega jednak tylko na tym, że lepiej czy gorzej rządził przez dziesięć lat Polską. Jego wkład w odbudowę Rzeczpospolitej był, jeśli nawet nie decydujący, to w każdym razie bezsporny. On też nadał polskiemu socjalizmowi narodowy charakter, co istotnie wpłynęło na niepowodzenie idei komunistycznych w międzywojennej Polsce. W polityce zawsze odnosił końcowe sukcesy. A takich mężów stanu w pisanych klęskami dziejach Polski jest zaledwie kilku.


5 grudnia 2007 roku przypada 140 rocznica urodzin Piłsudskiego, w związku z tym będzie to rok obfitujący w wydawnictwa związane z tą postacią. I właśnie Marszałkowi poświęcony był wykład prof. Janusza Ciska pt. "Józef Piłsudski z perspektywy 140 rocznicy urodzin - nowe publikacje i wydarzenia związane z rocznicą", wygłoszony 19 stycznia br. w MBP. W czasie spotkania prezentowane były także książki o tematyce legionowej.
Pierwsza z nich to "Lista strat Legionów Polskich 1914 - 1918" autorstwa Janusza Ciska i Kamila Stepana. Przedstawiona tu została zebrana po raz pierwszy lista poległych i zmarłych żołnierzy oraz oficerów Legionów Polskich od pierwszych ich walk na Kielecczyźnie po listopad 1918 roku. Lista strat może dopomóc regionalnym wysiłkom na rzecz przywrócenia pamięci o bohaterach "małych ojczyzn" , a tendencje takie w ostatnich latach występują bardzo wyraźnie.
Kolejna pozycja "Rok 1914 w dokumentach i relacjach" jest przypomnieniem najwspanialszej, bo uwieńczonej pełnym sukcesem legendy polskiej XX wieku. Legendy, która jak napisał prof. Zbigniew Brzeziński: "mocno oddziaływała na następne pokolenia, także i te skrępowane komunistycznym jarzmem". A ponieważ przeciwnik był ten sam, przykład "strzelców" inspirował i skłaniał do naśladowania.
Obydwie książki wydane zostały w Krakowie przez Fundację Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego i są dostępne w Czytelni Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej.