Zima tego roku poskąpiła dzieciom śniegu i mrozu, tak bardzo oczekiwanego szczególnie w okresie ferii. Zła pogoda nie zachęcała do przebywania na świeżym powietrzu, stąd też dzieci bardzo chętnie spotykały się w agendach i filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnobrzegu. Jak co roku pracownicy biblioteki przygotowali dla nich wiele różnorodnych i ciekawych zajęć. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się " Godzina bezpłatnego Internetu" W tarcie tych spotkań dzieci, pod okiem pracownika MBP nabierały wprawy miedzy innymi w serfowaniu po Internecie, obsługi katalogów o-line.
Równie chętnie " łamały sobie głowy "w konkursach, quizach, zgaduj - zgadulach literackich organizowanych codziennie w ramach tzw. spotkań czytelniczych. Natomiast zajęcia plastyczne gromadziły wszystkich, którzy chcieli poznać różne techniki plastyczne.
Ogółem z propozycji MBP skorzystało przeszło 1500 osób.