Konkurs ogłoszony został z okazji Pierwszego Dnia Wiosny i trwał od 05.03.2007. do 26.03.2007 roku.
Celem konkursu było zwrócenie uwagi społeczeństwa na piękno naszej przyrody, a tym samym zachęcenie do wszelkich działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwój wrażliwości i umiejętności plastycznych dzieci.
Na konkurs wpłynęło 140 prac. Uczestnicy konkursu przy pomocy różnorodnych technik plastycznych wspaniale odtworzyli bajecznie kolorowe, piękne krajobrazy wiosenne.
Komisja po wnikliwej ocenie wszystkich prac przyznała nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach:

I kategoria- dzieci w wieku 6-9 lat:
I miejsce - Marcin Kołek lat 9
II miejsce - Magdalena Grzywacz lat 8
III miejsce - Dawid Lubowicki lat 7
wyróżnienia:
Wiktoria Lachor lat 8
Paulina Świątek lat 9
Piotr Chudzik lat 9
Krzysztof Koselak lat 9

II kategoria - dzieci w wieku 10 - 12 lat
I miejsce - Barbara Dusak lat 12
II miejsce - Alek Machaj lat 10
III miejsce - Katarzyna Piłat - lat 12
wyróżnienia:
Joanna Róg lat 10
Daniel Kwartnik lat 10
Radek Maksymiuk lat 10
Bartłomiej Orzechowski lat 10
Paweł Barszcz lat 10
Ewa Pezda lat 11

Jury przyznało również nagrodę specjalną grupie 7 - latków z Przedszkola nr 5.
Spotkanie laureatów w dniu 27.03.2007 roku uświetniła Dyrektor Biblioteki Goethe Instytut w Krakowie - Halina Niemirska, przeczytaniem fragmentów książek o wiośnie i zbliżających się Świętach Wielkanocnych. Miłą wiosenną atmosferę spotkania dopełniły atrakcyjne nagrody wręczone laureatom konkursu przez Gościa z Krakowa i Dyrektor naszej Biblioteki, Stanisławę Mazur. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w następnych konkursach.
Wyróżnione prace wyeksponowane zostały na wystawce pokonkursowej w Oddziale dla Dzieci. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w następnych konkursach.