O duszpasterstwie w swojej monachijskiej parafii opowiadał 1 czerwca br. o. Maciej Złonkiewicz OP. licznie zebranym gościom w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnobrzegu.
Nowe doświadczenia ojca różnią się od tych nabytych w tarnobrzeskiej parafii. Rodowici monachijczycy inaczej postrzegają przynależność do kościoła. Cechuje ich luźny związek ze świątynią. Owszem, płacą dobrowolnie podatki, ale sporadycznie praktykują. Społeczność chrześcijańską aktywnie uczestniczącą w życiu parafii  i kościoła tworzą przede wszystkim różnych narodowości imigranci. Dlatego nabożeństwa, zwane Mszami św. Narodów, wzbogacane są szczególnym rytuałem. Otóż, przedstawiciele poszczególnych nacji z zapaloną świecą podchodzą do ołtarza i wygłaszają w swoim języku ( arabskim, kameruńskim, ugańskim...) intencję wspólnej modlitwy. Służy to integracji wiernych z całego świata, których łączy szczególna więź - wiara w Boga. Tak rodzi się nowy świat oparty na syntezie różnych religii.

Swoistym tyglem tworzenia się nowej chrześcijańskiej społeczności jest przedszkole parafialne. Wśród siedemdziesiorga pięciorga dzieci liczną grupę tworzą mali Turcy, Albańczycy, Serbowie, których rodzice wyrazili pisemną zgodę na uczestniczenie w życiu placówki o charakterze katolickim. Niezwykle fascynująca dla o. Macieja, prowadzącego lekcje religii w przedszkolu jest Droga Krzyżowa z udziałem małych chrześcijan, muzułmanów, ateistów oraz ich wspólna modlitwa zakończona szczerym dziecięcym wyznaniem - kochamy Pana Jezusa. 
Ojciec Maciej chętnie uczestniczy w eksperymencie tworzenia nowego świata, integracji różnych narodów w miłości do Boga. Podejmuje szereg inicjatyw jednoczących ludzi różnych nacji i wyznań. Służą temu chociażby międzynarodowe wieczory kolęd, w czasie których rozbrzmiewają pieśni w różnych językach.
Ekumenizm to przyszłość dla świata, to nowa świadomość wiary, która nie będzie dzielić, lecz łączyć w duchu miłości do Boga oraz szacunku i tolerancji do bliźniego.