Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka
w Tarnobrzegu
Finalistą Konkursu
Samorządowy Lider Zarządzania w dziedzinie kultury
W konkursie Samorządowy Lider Zarządzania w dziedzinie kultury, ogłoszonym przez Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP oraz Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych, Miejska Biblioteka Publiczna znalazła się w gronie finalistów. Finałowe miejsce zdobył projekt "Zwiększenie wykorzystania potencjału informacyjnego biblioteki".
Uroczyste podsumowanie konkursu połączone z prezentacją projektów, wręczeniem nagród i wyróżnień odbyło się 6 listopada w Poznaniu. W uroczystości udział wzięli - Bogusława Boyen - sekretarz Urzędu Miasta Tarnobrzeg, Stanisława Mazur - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej i Andrzej Kraszewski - informatyk MBP.