Spotkania głośnego czytania stanowią jedną z najważniejszych form pracy z młodym czytelnikiem, są doskonałą okazją do rozmów o tolerancji, wiary w dobro i wytrwałości w dążeniu do celu.
Nieprzypadkowo podczas listopadowego spotkania zorganizowanego w Filii nr 3 św. Marcina dowodzi, że "świętym" może zostać każdy kto będzie strzegł swojej szlachetności, dobroci i sprawiedliwości nie zważając na okoliczności.