Historię Tarnobrzega, konkretniej osiedla Wielowieś, przypomina kolejna książka Tadeusza Rutyny "Z dziejów Wielowsi".
W promocji książki, która miała miejsce w Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnobrzegu, uczestniczyli mieszkańcy osiedla razem ze swoim przewodniczącym, Władysławem Czopkiem. Wspominając okoliczności napisania książki autor zaznaczył, że głównym źródłem informacji w niej zawartych były kroniki parafialne. Publikacja będzie cennym uzupełnieniem wiedzy o mieście dla obecnego i przyszłych pokoleń jego mieszkańców.