W Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnobrzegu, 3 lutego br., uroczyście podsumowano obchody Roku Andersenowskiego, ogłoszonego przez Ambasadę Dani z okazji 200-lecia urodzin baśniopisarza. Filia w Sobowie aktywnie włączyła się w popularyzację twórczości H. Ch. Andersena. Przez cały 2005 rok w bibliotece, przedszkolu i szkole odbywały się spotkania głośnego czytania baśni, które były kanwą dyskusji o wartościach z nich płynących. Filia zainicjowała także konkursy dla dzieci i młodzieży, "Czytam pięknie baśnie Pana Andersena" oraz plastyczny "Ilustrujemy baśnie Andersena". Natomiast dzieci z Przedszkola nr 18 zaprezentowały inscenizację Calineczki i Brzydkiego Kaczątka.

Program obchodów Roku Andersenowskiego w filii był ciekawy i bogaty, a więc i spotkanie podsumowujące akcję było uroczyste. O randze imprezy świadczyła także obecność prezydenta miasta Tarnobrzeg -Jana Dziubińskiego, z-cy prezydenta - Wiktora Stasiaka, przewodniczącego osiedla Sobów- Kazimierza Kwiatkowskiego, dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej- Stanisławy Mazur, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11- Bożeny Kapuściak, dyrektora Przedszkola nr 18- Grażyny Rząd oraz współpracujących na co dzień z biblioteką Anny i Marii Maruszak.
Spotkanie uświetnili harcerze z 10 Drużyny "Strażnicy Przyrody" inscenizacją "Ty żyjesz, chociaż martwe masz powieki". Korowód postaci z baśni Andersena przypomniał wielopokoleniowej publiczności najpiękniejsze wątki jego twórczości. Miłym akcentem spotkania były nagrody dla laureatów konkursów poświęconych baśniopisarzowi. Upominki wręczali prezydent, Jan Dziubiński, z-ca prezydenta, Wiktor Stasiak oraz przewodniczący osiedla, Kazimierz Kwiatkowski, który współfinansował nagrody. Upominki z rąk szacownych gości m.in. otrzymały: Joanna Gorczyca, Elżbieta Kobylarz, Monika Salamon, Jolanta Cąpała, Justyna Gorczyca i Natalia Walczyna.


Licznie zgromadzeni goście wiele ciepłych słów i podziękowań skierowali do organizatorów imprezy, dyrektora MBP, Stanisławy Mazur i kierownika Filii nr 6, Teresy Serwan.