Wokół baśni Andersena toczyło się spotkanie w Filii nr 7 w osiedlu Dzików. Pan Jan Dziubiński, prezydent miasta Tarnobrzeg czytał młodszym i starszym mieszkańcom osiedla baśń "Dziewczynka z zapałkami", a że czynił to wręcz aktorsko, cisza była jak makiem zasiał. Zasłuchana publiczność przeniosła się w scenerię XIX-wiecznej Danii, jakże odmiennej od nam współczesnej. Słuchacze wysoko ocenili czytanie, przyznając prezydentowi noty, od piątki z plusem do szóstki. Miłe, ciepłe doznania podczas lektury ośmieliły dzieci do zadawania różnej treści pytań - czy łatwo być prezydentem, jakie książki czyta i czytał prezydent i czy może przedłużyć ferie. Natomiast stali czytelnicy filii prosili o większy zakup książek i dostęp do Internetu. Z wielką cierpliwością, merytorycznie i wyczerpująco na wszystkie pytania odpowiadał Pan Jan Dziubiński, a kwestię funkcjonowania biblioteki wyjaśniała dyr. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnobrzegu, Pani Stanisława Mazur.