Pani Dorota Kozioł - malarka, pisarka i dziennikarka opowiadała młodzieży z Gimnazjum nr 1 o nieistniejącej już wsi Machów. "Zanim przyszła siarka", wieś funkcjonowała jak wiele jej podobnych. Mieszkańcy prowadzili gospodarstwa, kultywowali tradycję i obyczaje zapoczątkowane przez pradziadów. "Tarnobrzeskie złoto" spowodowało, iż wieś zniknęła z mapy świata. Obecnie w miejscu kopalni tworzony jest ośrodek rekreacyjny, którego centrum tworzy wielki zalew. Ciekawą opowieść Pani Doroty uzupełnił film "Ludzie z martwych pól". Liczne pytania młodzieży i ożywiona dyskusja świadczyły, iż historia regionu jest dla młodzieży tematem ciekawym i bliskim.