Wieczorem poetyckim poświęconym pamięci Matki Kolumby Białeckiej Filia nr 5 rozpoczęła cykl spotkań pod wspólnym tytułem "Patroni naszych ulic".
Program przygotowany w oparciu o tekst "Jezus jest największym darem", licznie zgromadzonej publiczności zaprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8. Nad całością realizacji czuwała siostra Celina z wielowiejswkiego klasztoru Dominikanek.