Poszanowanie pracy drugiego człowieka, pracowitość, wytrwałość i dobry pomysł a nie lenistwo i chęć szybkiego wzbogacania się to wartości jakie dzieci odczytały w baśni Ewy Szelburg-Zarembiny pt."O Janku Garncarzu i czarodziejskich garnkach"