"Nie wiesz? Zapytaj w bibliotece" pod takim hasłem przebiegała tegoroczna ogólnopolska akcja Tygodnia Bibliotek zainaugurowana 3 lata temu przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Warszawie.
W dniach od 8 do 12 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnobrzegu zorganizowano szereg imprez mających na celu zgodnie z założeniami pomysłodawców popularyzację czytelnictwa i biblioteki w środowisku.
Zdecydowana większość propozycji przygotowywana przez pracowników wszystkich agend i filii funkcjonujących na terenia miasta skierowana była do młodego czytelnika.
Patronat medialny nad tegorocznym przebiegiem akcji Tygodnia Bibliotek w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnobrzegu objęła redakcja dziennika:

Sponsorem okolicznościowych zakładek rozdawanych czytelnikom w Dniu Otwartym była:

Sponsorem nagród dla laureatów konkursów byli : Księgarnia Literacka w Tarnobrzegu oraz Zdzisław Smal - Wyrób i sprzedaż artykułów przemysłowych.

Z proponowanych form w dniach od 8 do 12 maja skorzystało ogółem około 1700 uczestników.
W czasie trwania akcji w bibliotece można było obejrzeć wystawy: "Ekspresja form i barw" - prezentacja prac emerytowanych nauczycieli oraz "Miedzane obrazy Stanisława Lubacza"

Po raz pierwszy w tym roku w do programu akcji wprowadzono cykl spotkań edukacyjnych przeprowadzonych w Czytelni Internetowej z zakresu obsługi programów komputerowych. W warsztatach udział wzięli wychowankowie świetlicy funkcjonującej przy Klasztorze o.o. Dominikanów w Tarnobrzegu.
Podczas spotkań dzieci zapoznały się z zasadami obsługi komputera i korzystania z Internetu jak również z obsługą pakietu MSOffice.

08.05 Dzień z lekcją biblioteczną
W pierwszym dniu akcji przeprowadzono 20 lekcji bibliotecznych, z których skorzystali uczniowie Szkół Podstawowych, Gimnazjum nr 1 i Zespołu Szkół im. St. Staszica. W tym roku główny nacisk położono na zapoznanie czytelników z umiejętnością posługiwania się komputerem w zakresie korzystania z katalogów on-line.

09.05 Kto kim jest - zapytam w bibliotece
Bardzo dużym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszyły się spotkania autorskie z, Bogusławem Myśliwcem, Tadeuszem Milarskim. Zgodnie z programem w tym dniu organizowane były tez spotkania poświęcone patronom tarnobrzeskich ulic.
Pani Aleksandra Janas na spotkaniach w Filiach nr 2, 5 i 6 MBP przybliżyła postać Michała Marczaka, wychowankowie Przedszkola nr 3 przygotowali wspaniałą inscenizację poświęconą Stanisławowi Jachowiczowi, natomiast młodziż mieszkająca na os. Sobów zapoznała się z historią życia Józefa Bema Józefa Bema.

10.05 Wiem! Bo zapytałem w bibliotece
W przeprowadzonym we wszystkich agendach i filiach quizie wiedzowym wzięło udział 75 osób.
W Oddziale dla Dzieci z Przedszkolakami spotkała się p. Małgorzata Rokoszewska i jej piesek Grizi a warsztaty literackie - "Doroty Kozioł poszukiwania" z udziałem poetki, zgromadziły wielu młodych ludzi, którym twórczość poetki nie jest obca Odważniejsi uczestnicy zaprezentowali na spotkaniu swoje pierwsze poetyckie próby.
Nie mniejszym powodzeniem cieszyły się spotkania głośnego i cichego czytania.

11.05 Dzień otwarty
Dzień otwarty to "frajda dla wszystkich ciekawskich", którzy chcą poznać bibliotekę od kulis. W tym roku bibliotekę obejrzało około 300 osób.
Byli to głównie uczniowie szkoły Podstawowej nr 4. "Ciekawscy" wędrowali śladem książki od momentu zakupu do chwili gdy trafi ona na odpowiednie miejsce w odpowiedniej agendzie.
Wędrówkę rozpoczynano w Oddziale Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, następnie zwiedzano wypożyczalnie zarówno dla dzieci jak i dorosłych , Czytelnię Główną z magazynem i Dział Imformacyjno Bibliograficzny. Spacer po bibliotece kończono w Czytelni Internetowej.

12.05 Zakończenie Tygodnia Bibliotek
W Oddziale dla Dzieci przy ul Szerokiej o godz. 16 odbyła się uroczystość podsumowania Tygodnia Bibliotek połączona z wręczeniem nagród laureatom konkursów:

  • plastycznego "Nie wiesz? Zapytaj w bibliotece"
  • oraz quizu wiedzowego "O bibliotece wiem prawie wszystko"