W Oddziale dla dzieci Filii nr 1odbył się konkurs recytatorski pt."Brzechwa dzieciom".
Celem konkursu było m.in. uczczenie 40-tej rocznicy śmierci Jana Brzechwy, rozwijanie nawyku czytania i odbioru poezji przez najmłodszych czytelników. Do konkursu przystąpiło 15 dzieci w wieku 6-11 lat, wśród których wyłoniono laureatów:
Izabela Skóra , Błażej Pałkus - I miejsce
Magdalena Tadla - II miejsce
Joanna Skóra - III miejsce
Martyna Kusak - wyróżnienie
Dominika Sromek - wyróżnienie
Joanna Przech - wyróżnienie
Podsumowanie konkursu i rozdanie nagród nastąpiło 01.06.2006 r.