V Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom obchodzony od 4.06 do 10.06.br.podsumował znaczący jubileusz akcji "Cała Polska czyta dzieciom". To również pięciolecie głośnego czytania w Tarnobrzegu. Miejska Biblioteka Publiczna, współpracując z wolontariuszami różnych zawodów, rodzicami a przede wszystkim z przedszkolami i szkołami, od początku uczestniczy w akcji. "Czytanie rozwija wyobraźnię" to hasło przewodnie Tygodnia, zaś motywem wiążącym różnorodne imprezy była czytana dzieciom w całej Polsce "Lokomotywa" Juliana Tuwima. Przyjmując propozycję ABC XXI -inicjatora kampanii, 7.06.06. we wszystkich filiach i oddziale dla dzieci Biblioteki Głównej, zabawny wiersz Tuwima czytały tarnobrzeskie dziennikarki,panie - Joanna Rybczyńska, Monika Zając, Wioletta Wojtkowiak, Małgorzata Rokoszewska, Marta Woynarowska, Marta Rybak i Ewa Wójcik-Lis.


W oddziale dla dzieci czyta Joanna Rybczyńska W Filii nr 1 czyta Monika Zając


W Filii nr 4 czyta Małgorzata Rokoszewska W Filii nr 5 czyta Marta Woynarowska

W Filii nr 6 czyta Marta Rybak W Filii nr 7 czyta Ewa Wójcik-Lis

To nie przypadek, iż w jubileuszowych obchodach V Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom licznie uczestniczyli dziennikarze. To oni od początku patronowali akcji, często czytali dzieciom w naszej bibliotece, i co niezmiernie istotne, pozytywnie nagłośnili kampanię, czyniąc ją powszechną, dobrze postrzeganą przez małych "słuchaczy" i dorosłych ochotników głośnego czytania. "Odrdzewioną i rozpędzoną" przez dziennikarzy tuwimowską lokomotywę sfinalizował konkurs plastyczny "Lokomotywa marzeń małego czytelnika". Dzieci rysowały długi pociąg wiozący plejadę bohaterów literackich poznanych w czasie spotkań głośnego czytania. Na wagonikach wymieniły także tytuły jeszcze nie znanych książek, jako propozycję i prośbę do dorosłych o kontynuację czytania. Ciekawe rozmowy z dziennikarzami, wspólne zabawy oraz wręczone dzieciom okolicznościowe, kolorowe gadżety popularyzujące akcję dopełniły miłą atmosferę spotkań, zachęcając wszystkich uczestników do systematycznej kontynuacji wspólnego czytania.