"16 miesięcy wolności" pod takim tytułem do 11 września 2006 w sali odczytowej Miejskiej Biblioteki Publicznej czynna była wystawa przygotowana wspólnie przez Stowarzyszenie Osób Represjonowanych - Hrubieszów 81 i MBP w Tarnobrzegu. Prezentowane dokumenty pochodzą głównie z prywatnych zbiorów działaczy ówczesnej "Solidarności", miedzy innymi Mariana Antończyka, Krzysztofa Wianeckiego, Andrzeja Rozwoda, Stanisława Żwiruka, Janusza Szkutnika, Bogusława Kopacza, Pawła Ciepieli, Piotra Niemca oraz archiwum Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" w Tarnobrzegu.
Ekspozycja przygotowana została z myślą o młodym pokoleniu. Głównym założeniem wystawy jest przypomnienie wydarzeń od sierpnia 1980 do 12 grudnia 1981 r. ze szczególnym uwzględnieniem tych, które miały miejsce w Tarnobrzegu i regionie.