Biblioteka dzikowska to najstarsza biblioteka jaka funkcjonowała na terenie Tarnobrzega. Zbiory biblioteki zaczął gromadzić, jeszcze w okresie studenckim, Jan Feliks hr. Tarnowski ur. w 1777 roku. W czasie swojego życia zgromadził zbiór liczący około 15 tys. woluminów. Opracował regulamin korzystania z biblioteki pt. "Urządzenie Biblioteki". Regulamin zawierał wytyczne dotyczące przechowywania zbiorów, warunków wypożyczania książek wskazanym w nim osobom oraz powierzał opiekę nad zbiorami synowi pisząc: "Czterdzieści lat przeszło kosztu, starań, trudów nieszczędząc polecam synowi mojemu Starszemu te drogie szczątki ojczyste aby ie pilnie przechowywał w nadziei pomyślniejszej przyszłości".

Późniejsi mieszkańcy Dzikowa kontynuowali dzieło rozpoczęte przez Jana Felikasa hr. Tarnowskiego. W okresie międzywojennym biblioteka liczyła około 30 tys. woluminów. Po wojnie zbiory uległy rozproszeniu i trafiły między innymi do Biblioteki Jagiellońskiej i Narodowej.
Dzięki uprzejmości Jana hr. Tarnowskiego i z-cy dyrektora Biblioteki Narodowej - dr Tomasza Makowskiego Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnobrzegu mogła zaprezentować w dniach 15 - 29 września na wystawie "Stare druki Biblioteki Dzikowskiej", 17 starych druków pochodzących z Biblioteki Dzikowskiej.
W uroczystym otwarciu wystawy uczestniczyli Jan Artur hr. Tarnowski, dr Tomasz Makowski - z-ca dyrektora BN, Andrzej Wójtowicz - z-ca prezydenta Tarnobrzega, przewodniczący RM - dr Tadeusz Zych, dyrektorzy szkół, mieszkańcy Tarnobrzega. Obiekty znajdujące się na wystawie zaprezentowała Maria Brynda - kierownik Zakładu Starych Druków BN. Zaznaczyła, że spośród około 3,5 tys. starych druków jakie znajdują się w depozycie BN, na wystawie znalazło się jedynie kilkanaście, które są reprezentację bogatego zbioru dzikowskiego.

Wśród starodruków prezentowanych na wystawie można było zobaczyć między innymi druki oprawione w skórę, ze zdobionymi tłoczeniami, superekslibrisami, herbami Tarnowskich. Znalazła się na niej między innymi Biblia w przekładzie Jakuba Wujka z 1599 r., Marcina Bielskiego - Kronika wszystkiego świata z 1564 r., Herbarz polski z 1599 r. - Marcina z Urzędowa, Mikołaja Reja - Zwierzyniec z 1574 r., Ignacego Krasickiego - Satyry, Jana Kochanowskiego - Odprawa posłów greckich, Statuty Łaskiego z 1506 roku.
Wystawa była ważnym wydarzeniem literackim w Tarnobrzegu, wzbudziła duże zainteresowanie zwiedzających i mamy nadzieję, że nie była to jedyna i ostatnia wystawa skarbów Biblioteki Dzikowskiej.