Piękne barwy, tajemnicze kształty, zadziwiające urodą krajobrazy, jednym słowem to co przyjemne dla oka, ukazała wystawa malarstwa w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnobrzegu. Ekspozycję "Pejzaże" tworzyły obrazy: Teodory Pawełko-Kwiatkowskiej, Stanisława R. Kortyka, Cecylii Szerszeń, Alicji Kubś, Kazimiery Myk-Magdziak, Andrzeja Karwata, Mirosławy Luścińskiej, Krzysztofa Mańczyńskiego i Ryszarda Mrozowskiego. Artyści zafascynowani urodą natury, mnogością jej form i harmonii, poprzez pejzaż przekazali nam swoją ciekawą wizję świata i sztuki.
Właścicielem zaprezentowanej kolekcji jest Biuro Wystaw Artystycznych w Sandomierzu. W czasie wernisażu, 15 listopada, Dyrektor BWA - Pani Teresa Pilch przybliżyła zebranym gościom twórców pejzaży oraz podsumowała wielostronną, bogatą działalność instytucji. 29-letni dorobek BWA dokumentowały także wyeksponowane plakaty i katalogi wystaw artystycznych twórców rodzimych i zagranicznych.Ku zadowoleniu miłośników sztuki, Pani Teresa obiecała kontynuację współpracy BWA i MBP w zakresie prezentacji dzieł sztuki współczesnej.