"Zaszeleściły kartki historii, pod stopami liście z drzew, powiał wiatr jesienny, spadł deszcz". Tak można by było określić to co znalazło się na wystawie w Galerii "Okno". "Szelest jesieni" to tytuł nowej ekspozycji. Prace pokazane na wystawie to unikalne spojrzenie na przyrodę poprzez obiektyw aparatu fotograficznego, to rysunki i malarstwo oraz metaloplastyka. Utrwalone zostały jesienne krajobrazy, zwierzęta , kwiaty, zdarzenia także wydarzenia i postacie ważne dla Polski i Polaków. W niektórych pracach przewija się nostalgia za latem, uciekającym czasem.
Na wystawie możemy zobaczyć prace: Heleny Pileckiej, Marii Bobrowskiej, Jolanty Dąbrowskiej-Iskry, Elżbiety Brody, Anny Zwiefki, Sławomira Gurdaka, Doroty Mycek, Marioli Gadowskiej, Stanisława Lubacza, Mateusza Gurdaka, Aleksandra Fidora, Haliny Hałki, Bogdana Myśliwca, Piotra Morawskiego.

Ekspozycję można oglądać od 6 listopada do 4 grudnia 2006 r.