Muzyka, śpiew i pięknie zinterpretowana bajka, wypełniły salę odczytową MBP
15 grudnia br. A wszystko za sprawą wychowanków kl. V Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Tarnobrzegu i ich opiekunki pani Renaty Śpiewak Jakubowskiej. Uczniowie profesjonalnie przedstawili audycję słowno - muzyczną, przygotowaną na podstawie bajki muzyka Stephena Constanzy pt. "Mozart znajduje melodię". Okazją do tego występu był jubileusz 250 - lecia urodzin Wolfganga Amadeusza Mozarta.


Czytana przez panią Renatę bajka połączona była z występami uzdolnionych muzycznie dzieci, które zaprezentowały kompozycje Mozarta na instrumenty perkusyjne i skrzypce. Utwory kompozytora w wykonaniu chóru również bardzo podobały się publiczności.
Widzami i słuchaczami tej audycji byli licznie zgromadzeni koledzy, nauczyciele i rodzice młodych muzyków, a także uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 oraz podopieczni Ośrodka Edukacyjno - Wychowawczo Opiekuńczego w Tarnobrzegu.
Sądząc po brawach jakimi widzowie nagradzali artystów, takie audycje są bardzo dobrym sposobem na niekonwencjonalne popularyzowanie literatury dla dzieci i muzyki poważnej.