13.01.2005 w Filii nr 2 MBP odbyło się kolejne spotkanie z cyklu "Rozmowy o książce i nie tylko...". Dyskusja dotyczyła aktualnego i niestety kontrowersyjnego we współczesnych realiach tematu - czy warto być wrażliwym. Uczestnicy spotkania, młodzież licealna i akademicka, szukając odpowiedzi na postawioną tezę, analizowała zachowania ludzi w różnych sytuacjach życiowych w konfrontacji z wzorcami literackimi. Były to więc rozmowy o książce i nie tylko.