W ramach realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji programu "Ikonka" Miejska Biblioteka Publiczna otworzyła w styczniu Czytelnię Internetową w Filii Bibliotecznej w Mokrzyszowie. Celem programu jest uruchamianie punktów powszechnego dostępu do Internetu w bibliotekach publicznych w całym kraju, co sprzyjać ma budowie społeczeństwa informacyjnego w Polsce oraz wyrównywaniu szans Polaków w dostępie do źródeł wiedzy. Prezentacja nowej Czytelni Intrnetowej wyposażonej przez MNiI w 3 komputery, pakiet biurowy, system operacyjny i program antywirusowy odbyła się 10 lutego 2005 roku. Pani Beata Grabska - kierowniczka Filii oraz pan Marian Kołodziej - przewodniczący osiedla nie ukrywali zadowolenia z "nowego okna na świat", które służyć będzie mieszkańcom osiedla.
A, że jest potrzebne, świadczy wzrastająca ilość użytkowników, zwłaszcza młodszych, odwiedzających bibliotekę.