Renesansową elegancją słowa tarnobrzeski poeta, Grzegorz Kociuba przybliżył twórczość Jana Kochanowskiego, licznym gościom wernisażu wystawy "Jan z Czarnolasu" Twórczość poety, zebraną w najciekawszych jej edycjach, prezentuje wystawa przygotowana przez pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Niewątpliwie atrakcja wystawy są unikatowe staropolskie wydania dzieł Kochanowskiego z 1611r.,1612r. I 1693 wydane w krakowskiej drukarni Andrzeja Piotrkowczyka. Inicjatorem wydania był Jan Januszowski, przyjaciel poety, autor listu dedykacyjnego do Jana Myszkowskiego, otwierający zbiór "Jan Kochanowski". Ciekawostkę stanowi również wydanie pomnikowe Dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego z 1884 r. Oparte na pierwodrukach i pierwszym wydaniu zbioru przygotowanym przez Januszewskiego. Wydanie to przygotowane zostało w związku z trzechsetna rocznica śmierci poety .
Wystawę uzupełniają reprodukcje portretów poety i osób blisko z nim zwiazanych. Szczególnie zaakcentowano powiązania z rodem Tarnowskich ,hetmanem Janem z Tarnowa, jego synem Janem, Krzysztofem Tarnowskim oraz Stanisławem Tarnowskim, organizatorem trzechsetnej rocznicy śmierci poety w ramach których wydał publikację "Co Polacy o Kochanowskim napisali".
Organizatorzy wystawy serdecznie dziękują Dyrekcji i Pracownikom Muzeum Diecezjalnego oraz Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu za użyczenie eksponatów.