Niecodzienne spotkanie miało miejsce w Filii nr 4 w Mokrzyszowie. 21.03.br. uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Tarnobrzegu zaprezentowali mieszkańcom osiedla "Koncert Wielkopostny". W repertuarze były pieśni wielkopostne i utwory instrumentalne związane z Męką Pańską. Młodzież, doskonale przygotowana przez nauczycieli, panie: Agnieszkę Gawrońską, Marzenę Gawrońską i Małgorzatę Chojnacką, swoim koncertem wprowadziła uczestników spotkania w refleksyjny nastrój oczekiwania na zmartwychwstanie Syna Bożego. Publiczność podziękowała artystom owacją na stojąco, natomiast przewodniczący osiedla, Marian Kołodziej, poczęstował koncertujących słodyczami.