11 maja w Oddziale dla Dzieci Filii nr 1 odbył się konkurs recytatorski pt. "Wesołe strofy o zwierzętach". Celem konkursu było propagowanie poezji współczesnej polskich pisarzy dla dzieci oraz rozwijanie umiejętności pamięciowego opanowania tekstu jak też jego interpretacji. W konkursie uczestniczyły dzieci w wieku od 6 do 11 lat. Repertuar zdominowały wiersze Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Danuty Wawiłow, Wandy Chotomskiej i Jerzego Ludwika Kerna.
Komisja konkursowa jednogłośnie przyznała I miejsce Karolinie Dziubie, za piękną recytację wiersza "W ogródku". Dwa II miejsca przyznano bliźniaczkom Karolinie i Paulinie Pszenicznym. Nagrody za III miejsce otrzymały dzieci z Przedszkola nr 5, Patrycja Myszka i Michał Paruch, natomiast wyróżnienie wręczono Magdalenie Urbaniak.

.