"W książkach mądrości wiele - pomóż mi je odczytać" pod takim hasłem w Filii nr 1 odbywały się spotkania psychologów z najmłodszymi czytelnikami oraz ich opiekunami.
W kwietniu, maju i czerwcu Panie - Bożena Kozieł i Agnieszka Zachodni ze Specjalistycznej Poradni dla Dzieci i Młodzieży Dyslektycznej, czytały dzieciom baśnie H. Ch. Andersena oraz rozmawiały z milusińskimi o wartościach przekazanych w ich treści. Mali słuchacze, dzieci z Przedszkola nr 7 i Szkoły Podstawowej nr 10 chętnie dyskutowali na temat akceptacji innych, współczucia, wrażliwości, empatii i szacunku nie tylko dla ludzi ale dla całej przyrody.