Już po raz kolejny w murach biblioteki młodzież z Gimnazjum nr 1 w Tarnobrzegu prezentowała swoje zdolności artystyczne.
Tym razem 18 osobowa grupa pod kierunkiem mgr Marii Pałkus zaprezentowała program poświęcony Janowi Pawłowi II. Liryczno-poetycki spektakl oparty został na tekstach C.K.Norwida, K.Wojtyły oraz własnych młodzieży, pisanych niejednokrotnie pod wpływem emocji jakie wyzwalały w niej słowa Papieża oraz ostatnie chwile Jego życia. Również
O. Maciej Złonkiewicz podzielił się ze słuchaczami swoimi wspomnieniami związanymi z Janem Pawłem.

.