Polski "Sierpień 80" jako wyzwanie dla totalitaryzmu, narodziny Solidarności - ruchu skupiającego tysiące Polaków, których jedyną bronią było przekonanie o słuszności swojej sprawy, kształtowanie się i działalność Związku w Tarnobrzegu to tematyka wystawy "Solidarność tarnobrzeska w fotografii 1980 - 2005". Prezentowaną w Miejskiej Bibliotece Publicznej ekspozycję tworzy ponad 500 zdjęć, które są swoistą kroniką działalności Związku. Fotografie uzupełniają okolicznościowe plakaty i wycinki prasowe przypominające akcje Solidarności lokalnej. Wystawę uroczyście otworzyli Dyrektor MBP - Stanisława Mazur i Przewodniczący NSZZ Solidarność "Siarkopol" - Krzysztof Kalinka. Przewodniczący przybliżył historię ruchu, akcentując nieocenione wsparcie dla Solidarności Jana Pawła II.

.

Na wernisażu obecni byli przedstawiciele władz samorządowych i powiatowych Tarnobrzega oraz liczna grupa działaczy związkowych, którzy tworzyli Solidarność i tych młodszych, którzy kontynuują przesłanie i ideę ruchu zmieniającego oblicze nie tylko Polski ale też Europy.

.