Bezpieczeństwo dzieci na drogach było tematem głośnego czytania w MBP w Tarnobrzegu. Spotkanie prowadził Pan Wiesław Lichota - Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Uczestnicy spotkania, najmłodsi czytelnicy biblioteki, także dzieci ze świetlicy przy Klasztorze Dominikańskim i podopieczni MOPR, pilnie słuchały czytanej książeczki oraz instruktażu o prawidłowym zachowaniu się na ulicy. Prelekcję wzbogacił pokaz filmu video, połączony z konkursem na znajomość przepisów ruchu drogowego.
Aktywność i wiedza dzieci była wspaniała, dlatego prowadzący spotkanie nagrodził wszystkich uczestników słodyczami i akcesoriami zwiększającymi bezpieczeństwo na drodze.