Do rąk czytelników trafił kolejny Tarnobrzeski Zeszyt Historyczny. 23 numer w całości poświęcony został tarnobrzeskiej administracji w latach 1867 - 1939, a tym samym ludziom, którzy ją tworzyli. Podczas spotkania promocyjnego, które tradycyjnie już poprowadził dr Tadeusz Zych Prezes Tarnobrzeskiego Towarzystwa Historycznego na sali odczytowej obecni byli członkowie rodzin i przyjaciele osób, o których mowa w publikacji.