16 września z czytelnikami Miejskiej Biblioteki Publicznej spotkali się Dionizy Garbacz i Tadeusz Zych - autorzy książki "Na zew powstańczej Warszawie", która ukazała się nakładem Wydawnictwa "Sztafeta".

Ta niewielka, kilkudziesięciostronicowa publikacja jest pierwszym opracowaniem traktującym o udziale mieszkańców naszego regionu w powstańczych walkach 1944r. Na jej stronach odnajdujemy m. in. nazwiska nie tylko tych, którzy w Powstaniu walczyli ale i tych, którym nie dane było dotrzeć do Warszawy z pomocą.

... Analizując i przedstawiając powstanie w kontekście i poprzez wymiar lokalny, pragniemy po raz kolejny pokazać związki historii "małych ojczyzn" z dziejami narodu i państwa, z drugiej zaś strony pokazać, iż w słynnym dotyczącym polskich powstań pytaniu: "bić się czy nie bić"? zawiera się w zasadzie wybór jeszcze ważniejszy "być czy mieć"? ... - powiedzał Tadeusz Zych podczas promocji do licznie zgromadzonych w sali odczytowej słuchaczy, wśród których byli zarówno mieszkańcy Stalowej Woli jak i Tarnobrzega.