12.10.2004 w Filii nr 1 MBP obchodzono Międzynarodowy Dzień Białej Laski. Po uroczystej mszy świętej w klasztorze OO. Dominikanów członkowie tarnobrzeskiego Koła Polskiego Związku Niewidomych spotkali się w Oddziale muzyczno - fonograficznym, w którym na co dzień wypożyczają "książkę mówioną". Na spotkanie przybyli ponadto: przeor klasztoru OO. Dominikanów, opiekun Duszpasterstwa Niewidomych, przedstawiciele władz związku oraz instytucji wspierających, jak również dziennikarze prasy regionalnej.

Po wysłuchaniu koncertu akordeonowego w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Tarnobrzegu, uczestnicy spotkania dzielili się swoimi radościami i smutkami. Przewodnicząca Koła podkreśliła, jak ważna jest dla niewidomych biblioteka z "książką mówioną", gdyż umożliwia obcowanie z literaturą. W drugiej części spotkania przedstawicielka Zarządu Okręgu PZW w Rzeszowie zaprezentowała przybory ułatwiające życie niewidomym i niedowidzącym.

Obchodom towarzyszyła serdeczna atmosfera.