Gospodarzem kolejnego Spotkania z historią był Tadeusz Zych - Prezes Tarnobrzeskiego Towarzystwa Historycznego. W styczniu minęła 140 lat od wybuchu największego z polskich powstań nie tylko pod względem liczby uczestników ale i czasu trwania. Pan Tadeusz Zych licznie zgromadzonym słuchaczom w bardzo szczegółowy sposób przybliżył czas przygotowań, przebieg oraz konsekwencje jakie ponieśli Polacy po jego upadku. W swoim wykładzie wiele miejsca poświęcił bitwie pod Komorowem w której zginął Juliusz Tarnowski. Przypominając ową bitwę zacytował obszerne fragmenty jej opisu zamieszczonego w Pamiętnikach włościanina Jana Słomki.