Już po raz czwarty pan Marek Czarnota - kolekcjoer z Rzeszowa, zaprezentował mieszkańcom Tarnobrzega fragmenty swoich zbiorów.

Po ekslibrisach, drukach bibliofilskich i "książce kucharskiej" przyszedł czas na wydania młodopolskie.

Przez cały październik w sali odczytowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnobrzegu można było oglądać pierwsze i drugie wydania utworów St. Wyspiańskiego, L. Rydla, J. Kasprowicza, T. Micińskiego, L. Staffa czy St. Żeromskiego.

Tym razem jednak autorowi wystawy zależało na ukazaniu młodoplskiej sztuki zdobienia książki, stąd też prezentowane egzemplarze otworzono na ilustracjach wykonanych ręką: Zdzisława Kleszczyńskiego, Edwarda Okunia, Stanisława Wyspiańskiego i Jana Bukowskiego.