15.09 w Filii nr 1 zlokalizowanej na największym osiedlu Serbinów otwarto Czytelnię prasy i książek z wydzielonym działem druków obcojęzycznych. Czytelnicy filii mogą też korzystać ze stanowiska komputerowego z dostępem do internetu.

Uroczystego otwarcia dokonał Prezydent Miasta Tarnobrzega Jan Dziubiński w obecności wice- prezydenta Andrzeja Wójtowicza, Sekretarza Miasta Bogusławy Boyen, dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej Stanisławy Mazur, radnych i mieszkańców osiedla.

Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany spostrzeżeń na temat czytelnictwa oraz roli bibioteki w środowisku.